CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thông điệp chung
  • Công ty TNHH Flo cam kết hoạt động thương mại điện tử theo đúng quy định của pháp luật, quy định tại các chính sách này.
  • Công ty TNHH Flo hiểu rõ tầm quan trọng của việc tôn trọng các quyền lợi và nghĩa vụ trên nguyên tắc tự do, tự nguyện thỏa thuận với người mua hàng trên website thương mại điện tử flosfrenchsperfumes.com (sau đây gọi là “Khách hàng”) và Chúng tôi minh bạch tất cả các dịch vụ của Flo’s French Perfumes đối với Khách hàng (sau đây gọi là “Dịch vụ”).
  • Khách hàng vui lòng lưu ý rằng Chính sách và Quy định chung này được áp dụng ngay khi sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi. Khách hàng cần đọc cẩn thận bởi vì bất kỳ lúc nào Khách hàng sử dụng Dịch vụ, tức là Khách hàng đã đồng ý với các điều kiện và điều khoản mà Chúng tôi đã quy định và các phần bổ sung của Quy định. Khách hàng hoàn toàn tự do, tự nguyện thoả thuận trong các giao dịch thương mại điện tử với Chúng tôi. Nếu không đồng ý với các điều kiện và điều khoản đó, thì Khách hàng có thể từ chối sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi.
2. Nghĩa vụ của các bên

Khi mua hàng trên website thương mại điện tử bán hàng flosfrenchsperfumes.com, Flo’s Perfumes và Khách hàng có các nghĩa vụ như sau:

a. Flo’s Perfumes

- Tuân thủ các quy định về hoạt động thương mại điện tử theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Tuân thủ các cam kết, các quy định về Đặt hàng, Giá cả, Thanh toán, Giao nhận hàng hóa, Vận chuyển được quy định trong Chính sách và Quy định chung; Chính sách bảo mật thông tin như Bảo mật thông tin cá nhân, Bảo mật thông tin thanh toán; Chính sách đổi trả sản phẩm.

b. Khách hàng

- Tuân thủ các quy định về giao nhận hàng hóa, thanh toán, đổi trả hàng hóa và bảo hành được công bố trong Chính sách và Quy định chung, Bảo mật thông tin, Chính sách bảo hành và đổi, trả sản phẩm.

3. Quy định về đặt hàng

Quý Khách hàng có thể đặt hàng trực tuyến thông qua các bước sau:

Chọn sản phẩm >> Thêm sản phẩm vào giỏ hàng >> Kiểm tra và xác nhận giỏ hàng >> Thanh toán

4. Quy định về giá cả
  • Giá bán niêm yết trên website flosfrenchperfumes.com là giá bán đã bao gồm thuế GTGT theo quy định của pháp luật.
  • Giá bán này là chưa bao gồm chi phí đóng gói và chi phí vận chuyển. Phí vận chuyển sẽ được tính khi Khách hàng thực hiện mua hàng trên website, thể hiện trên bước Xác nhận mua hàng, phí vận chuyển sẽ phụ thuộc vào trọng lượng và vị trí địa lý từ Flo’s French Perfumes đến khách hàng.
  • Phí vận chuyển chưa bao gồm phí thu hộ. Tùy theo giá trị đơn hàng, sẽ có các mức phí khác nhau. Cụ thể:
Giá trị đơn hàng(VND) Phí thu hộ (VND)
<= 300,000 13,000
300,000< GTDH<=600,000 15,000
600,000> GTDH<=1,000,000 17,000
>1,000,000 1,2% x số tiền thu hộ( tối thiểu 18,000)
5. Quy định về thanh toán
  • Khách hàng vui lòng kiểm tra hàng hóa và các thanh toán mà đã xác nhận tại Đơn hàng trước khi thanh toán.
  • Số tiền khách hàng phải thanh toán cho chúng tôi bao gồm giá sản phẩm, phí vận chuyển,phí thu hộ và phí đóng gói thể hiện trên website flosfrenchperfumes.com ở bước “Thanh toán”.